Finalitat

La nostra finalitat és crear la MEMÒRIA HISTÒRICA del cartell teatral. També realitzar estudis sobre la seva divulgació, promoció i publicitat en les seves diferents manifestacions dins l'àmbit teatral i parateatral, mitjançant la representació gráfica. Volem analitzar el contingut artístic, gràfic, de composició i informació literal dels PÒSTERS promovent ESTUDIS MONOGRÀFICS, DOCUMENTALS i EXPOSICIONS.

Aquesta activitat que s'està fent des de ja fa un temps compta en l'actualitat amb la participació de 580 Companyies i Grups de Teatre, Festivals, Productores i Teatres tant de Catalunya com de totes les Comunitats de Espanya. Tots ells han aportat, com a mínim, un cartell de les seves produccions en el temps, per la qual cosa els anomenem COL·LABORADORS DEL FONS ARTÍSTIC I DOCUMENTAL DE PÒSTERS DE TEATRE.

Per participar en aquesta activitat no cal fer cap despesa. Per enviar cartells pel Fons, es facilita una tarja autoadhesiva, per posar a l'envàs i s'envia per correu ordinari a franquejar a destinació. La catalogació i tot el que comporta l'arxiu documental per a la realitació de tots el treballs Culturals, Artíistics i Informatius, també va a càrrec del Fons.